30 Maj, imieniny obchodzi: Joanna, Feliks, Ferdynand         
 
 
 
Sakramenty Święte
Msze Św. i Nabożeństwa
Kancelaria Parafialna
Modlitwy
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Rachunek Sumienia
Stolica Apostolska
Jan Paweł II
zobacz mapę
Sakramenty Święte


1.) Chrzest (łac. baptismum)
2.) Bierzmowanie (s. zstąpienia Ducha Świętego) (confirmatio)
3.) Eucharystia (eucharystia)(pierwsza komunia Sw.)
4.) Pokuta (spowiedź, s. pojednania) (paenitentia)
5.) Namaszczenie chorych (unctio infirmorum)
6.) Kapłaństwo (sacri ordines)
7.) Małżeństwo (matrimonium)


Eucharystia (eucharystia)(pierwsza komunia Sw.)


Eucharystia, Wieczerza Pańska, Sakrament Ołtarza, Komunia Święta, Najświętszy Sakrament, z greckiego (eucharistía) czyli "dziękczynienie".
Termin "komunia" pochodzi od łacińskiego communio (wspólnota) na pamiątkę ostatniego posiłku Chrystusa i przywołują "ucztę zaślubin Baranka" zapowiedzianą w Apokalipsie.

Eucharystia wywodzi się od dziękczynienia złożonego Bogu Ojcu przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Jest to jeden z dwóch najważniejszych sakramentów (obok Chrztu stanowi tzw. sacramenta maiora, sakrament większy, w przeciwieństwie do pozostałych pięciu, zwanych sacramenta minora, sakrament mniejszy) , na których wspiera się całe chrześcijaństwo; sprawowany jako obrzęd w liturgiach prawie wszystkich denominacji chrześcijańskich: katolickiej (w czasie mszy), prawosławnej, protestanckiej i innych.
(Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament))
 
 
Parafia Św. Kazimierza w Kartuzach, tel. 058 681 18 04, kom. 791-846-806, e-mail: biuro@kazimierz.kartuzy.pl
Kartuzy 83-300, ul. Dworcowa 8