30 Maj, imieniny obchodzi: Joanna, Feliks, Ferdynand         
 
 
 
Sakramenty Święte
Msze Św. i Nabożeństwa
Kancelaria Parafialna
Modlitwy
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Rachunek Sumienia
Stolica Apostolska
Jan Paweł II
zobacz mapę
Litania do Świętego Kazimierza.
Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże.
Duchu Święty, Boże.
Święta Trójco, jedyny Boże.
.
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko
Święty Kazimierzu, Patronie narodu polskiego
Święty Kazimierzu, jasna gwiazdo w Kościele polskim świecąca
Święty Kazimierzu, różdżko szczepu Jagiellonów
Święty Kazimierzu, Wilna skarbie i zaszczycie
Święty Kazimierzu, pośród bogactw królewskich ubóstwo miłujący
Święty Kazimierzu, pośród wygód królewskiego domu czystość nad życie lubiący
Święty Kazimierzu, ciała, świata i szatana pogromco
Święty Kazimierzu, blaskiem korony polskiej gardzący
Święty Kazimierzu, serdeczny czcicielu Boga utajonego w Przenajświętszym Sakramencie
Święty Kazimierzu, gorącym nabożeństwem ku Najświętszej Maryi pałający
Święty Kazimierzu, nieprzyjacielu bezbożnych
Święty Kazimierzu, ziemskiej ojczyzny twojej pobożny miłośniku i obrońco
Święty Kazimierzu, do ojczyzny niebieskiej przewodniku cudowny
Święty Kazimierzu, lilio niewinności przed tronem Boga wiernie kwitnąca
Święty Kazimierzu, ojcze ubogich
Święty Kazimierzu, młodzieńcze niepokalany
Święty Kazimierzu, aniele wcielony
Święty Kazimierzu, chwało, wzorze i pociecho

Abyśmy do wiary i pobożności ojców naszych wrócili
Aby miłość Boga i bliźniego w naszych sercach rosła
Abyśmy wśród utrapień i przeciwności mężnie przy wierze świętej dotrwali
Abyśmy Kościół rzymski i najwyższą
Głowę jego gorącym sercem kochali
Abyśmy pasterzy naszych duchownych szanowali, a z nauki ich życia cnotliwego pobudkę do świętości mieli
Abyśmy wśród nieszczęść i utrapień błogosławili wyroki Boskiej Opatrzności
Aby młodzież nasza za przykładem i przyczyną św. Kazimierza pobożność i czystość miłowała
Abyśmy w powodzeniu i pociechach wdzięczni i pokorni Bogu byli
Abyśmy krzyż codziennych przykrości naszych z miłością i odwagą nosili
Abyśmy nieprzyjaciół naszych szczerze miłowali
Abyśmy w dobrem postępując królestwo Boże pośród nas widzieć i sprawować mogli
Abyśmy, co Bóg każe, z miłością czynili
Abyśmy, co Bóg zsyła i dopuszcza, z miłością cierpieli
Abyśmy św. Kazimierza w niebie oglądali i z Nim razem Boga na wieki chwalili

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami święty Kazimierzu
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś świętego Kazimierza darami swej łaski ubogacał, pośród zepsucia i dostatków niezmierzonych od grzechu zachował i wśród majestatu królewskiego ubóstwem ducha obdarzył, daj nam, prosimy, abyśmy w miłości Twojej i w wierze utwierdzeni, niewinność jego anielską naśladowali, Matkę Twoją jak On pobożnie wychwalali i, gardząc ziemskich dóbr próżnością, do niebieskich nieustannie wzdychali.
Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg jeden na wieki. Amen.
 
 
Parafia Św. Kazimierza w Kartuzach, tel. 058 681 18 04, kom. 791-846-806, e-mail: biuro@kazimierz.kartuzy.pl
Kartuzy 83-300, ul. Dworcowa 8