30 Maj, imieniny obchodzi: Joanna, Feliks, Ferdynand         
 
 
 
Sakramenty Święte
Msze Św. i Nabożeństwa
Kancelaria Parafialna
Modlitwy
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Rachunek Sumienia
Stolica Apostolska
Jan Paweł II
zobacz mapę
PROJEKT „PARAFIA PARAFII” 2017.12.04

Parafia  - Parafii

Pomagamy rodzinom poszkodowanym przez nawałnicę z parafii ŻALNO koło Chojnic

W tym tygodniu wystawimy kosz pod ołtarzem MBOstrobramskiej, zbierane będą dary jako pomoc dla poszkodowanych przez nawałnicę mieszkańców parafii Żalno koło Chojnic w ramach diecezjalnego programu parafia parafii:  prosimy o kawę, herbatę, kakao, olej, makaron, cukier, konserwy, owoce w puszkach, słodycze, bożonarodzeniowe kartki z życzeniami, a także świąteczne opłatki.

PROJEKT „PARAFIA PARAFII”

Z dniem 1 października 2017 r. w diecezji pelplińskiej rusza projekt „Parafia parafii”, który ma na celu zoptymalizowanie pomocy dla rodzin i osób indywidualnych,  które ucierpiały podczas sierpniowej nawałnicy.

            Potrzeby poszczególnych poszkodowanych środowisk są bardzo różne. Przede wszystkim brakuje fachowców: budowlańców, dekarzy, osób, które pomogłyby w uprzątaniu zniszczonych lasów. Dużą bolączką jest brak materiałów budowlanych.      W niektórych gospodarstwach brakuje ziarna siewnego oraz ziarna na paszę dla zwierząt. Część poszkodowanych rodzin nie ma możliwości zakupu opału na zimę. Czasami potrzebna jest pomoc w zakupie sprzętu gospodarstwa domowego. Tych potrzeb jest o wiele więcej i są one różne w poszczególnych parafiach.

            Aby pomoc była jak najbardziej skuteczna, powinna być  zindywidualizowana. Stąd w ramach programu „Parafia parafii” powinny u jego początku nastąpić dwa działania. Ksiądz proboszcz poszkodowanej parafii powinien sporządzić orientacyjną listę zapotrzebowania na konkretną pomoc, by w późniejszym etapie przekazać w miarę jasno określone proboszczom parafii, które zostały przydzielone do pomocy. Następnie księża proboszczowie parafii wspomagających powinni skontaktować się z księdzem proboszczem parafii poszkodowanej, by uściślić formę i harmonogram pomocy.  W załączniku znajduje się lista parafii pomagających parafiom poszkodowanym. Byłoby dobrze, aby proboszczowie współdziałający w ramach programu byli w stałym kontakcie ze sobą, począwszy od przyszłego tygodnia.

            Caritas diecezjalna, jeśli byłaby taka konieczność, deklaruje pomoc w zorganizowaniu transportu. 

ODEZWA  BISKUPA  PELPLIŃSKIEGO

Siostry i Bracia,

Kilka tygodni temu wiele rodzin zostało poszkodowanych przez burze i  nawałnice, które przeszły w nocy z 11 na 12 sierpnia nad  naszą diecezją. Przez najbliższe miesiące, a być może nawet lata, będziemy borykali się ze skutkami        tej tragedii, próbując odbudować zniszczone domy lub budynki gospodarcze, porządkując spustoszone tereny, czy na nowo sadząc rośliny w miejscach, które kiedyś były pełne życia, a obecnie straszą „kikutami” drzew.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za Waszą solidarność z poszkodowanymi, za otwarte serca i wsparcie. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali przy usuwaniu szkód, a teraz pracują przy remontach i budowach, zwłaszcza wolontariuszom, poświęcającym swój wolny czas na fizyczną pomoc bliźnim.  Dziękuję samorządowcom, wszystkim zaangażowanym służbom oraz pracodawcom, którzy, rezygnując z niektórych zleceń, pozwolili pracownikom wykorzystać zasoby firm do usuwania skutków nawałnicy.

Dziękuję Wam, Siostry i Bracia, za Waszą ofiarność. W wyniku zbiórki, która miała miejsce w niedzielę 20 sierpnia br. w kościołach naszej diecezji, na konto Caritas diecezjalnej wpłynęło 1.174.304,52  zł.  do rozdysponowania potrzebującym. Milion złotych otrzymaliśmy dodatkowo od Caritas Polska, a 1.180.194,97 zł. od parafii innych diecezji i osób indywidulanych. Te sumy nie wyczerpują jednak oznak pomocy, gdyż wiele darów zostało przekazanych bezpośrednio do konkretnych parafii lub rodzin.

Jak wspomniałem usuwanie skutków nawałnicy będzie trwało przez długie miesiące, stąd z dniem dzisiejszym pragniemy zainicjować projekt solidarnej pomocy pod hasłem „Parafia parafii”. Na terenie 36 parafii naszej diecezji znajdują się zniszczone lub uszkodzone domy oraz budynki gospodarcze. Każda z nich zostanie objęta swoistą „opieką” przez inną parafię lub kilka parafii diecezji pelplińskiej. Księża proboszczowie zostali poinformowani, jakiej parafii Wasza wspólnota mogłaby udzielić szczególnej pomocy. Owa solidarna więź może przejawiać się w różnych wymiarach, począwszy od otoczenia się wzajemną modlitwą, a kończąc na dotarciu do materiałów budowlanych, firm, fachowców czy pomocy finansowej. Mam nadzieję, że dzięki solidarnej postawie i wspólnemu działaniu, uda się nam się odbudować zniszczone domy oraz umocnić wiarę w ludzką dobroć i bezinteresowność.

Siostry i Bracia, w tej trudnej sytuacji nie zamykamy oczu na nieszczęścia,  które dotykają naszych bliźnich poza granicami kraju. Słyszymy o huraganach, powodziach, a ostatnio o tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi w Meksyku, w którym życie straciły setki osób, a tysiące zostały pozbawione swojego dobytku i środków do życia. Z prośbą o pomoc Kościoła w Polsce, zwrócili się do nas biskupi meksykańscy. Dlatego dzisiaj proszę Was o modlitwę za ofiary owego trzęsienia ziemi oraz o wsparcie w wymiarze materialnym poprzez zbiórkę do puszek po Mszach Świętych.  Niech dramaty, których sami doświadczamy, nie zamykają nas na pomoc innym.

Dziękując za wszelką pomoc i otwartość na drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego, ufam i wierzę, że wspólnymi siłami przezwyciężymy zaistniałą sytuację. Z serca wszystkim błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

                                                                        Biskup Ryszard[ wstecz ]
 
 
Parafia Św. Kazimierza w Kartuzach, tel. 058 681 18 04, kom. 791-846-806, e-mail: biuro@kazimierz.kartuzy.pl
Kartuzy 83-300, ul. Dworcowa 8