6 Czerwiec, imieniny obchodzi: Dominika, Laura, Norbert         
 
 
 
Sakramenty Święte
Msze Św. i Nabożeństwa
Kancelaria Parafialna
Modlitwy
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Rachunek Sumienia
Stolica Apostolska
Jan Paweł II
zobacz mapę
Duszpasterze Parafii św. Kazimierza:

Proboszcz:
ks. kanonik dr Ryszard RÓŻYCKI - proboszcz od 1 lipca 2003r., tel. 586811804, 586853399, 509014681;
asystent kościelny i członek Rady Nadzorczej Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach (od 1999), wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie (wprowadzenie w chrześcijaństwo/2000-2010/, teologia moralna/od 2000/, teoria i praktyka sakramentu pokuty/od 2011/); diecezjalny duszpasterz nauczycieli, wychowawców i katechetów (od 2002); w latach 2005-2015 członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Niewierzącymi.

Wikariusze:
ks. mgr Waldemar PRONDZINSKI (od 20 sierpnia 2018), tel. 58-681-18-04
ks. mgr Arkadiusz GUZ (od 20 sierpnia 2016), tel. 880-951-729

w duszpasterstwie wspomagają nas seniorzy:
ks. prałat mgr Tadeusz MISIORNY (proboszcz w latach 1983-2003), tel. 586854193
oraz ks. kanonik Gerard MARKOWSKI i ks. kanonik Alfons W. STRALA

Parafia św. Kazimierza w Kartuzach powstała 1 października 1983 roku.  Pierwszym proboszczem został ks. mgr Tadeusz Misiorny (dotychczasowy proboszcz w Kiełpinie), a pierwszym wikariuszem ks. Andrzej Srebrzyński, dotychczasowy wikariusz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach pracowa? w parafii św. Kazimierza do dnia 28 lutego 1987 r. ( w roku 2016 decyzja papieża Franciszka przeniesiony do stanu świeckiego)

Wikariusze parafii św. Kazimierza:
ks. Ryszard Zieliński (3 lipca 1984 - 1 września 1985)
ks. Roman Dobrzewiński (1 marca 1987 - 30 czerwca 1988)
ks. dr Wacław Dokurno (1 lipca 1986 - 1 lipca1989.
ks. mgr Piotr Grabowski (1 lipca 1988 - 30 czerwca 1992)
ks. Janusz Grzybek (1 lipca 1989 - 3 listopada 1993)
ks. dr Ryszard Różycki (1 lipca 1992 - 30 czerwca 1994, 1 maja 2000 - 30 czerwca 2003 - pomoc duszpasterska),
ks. Jerzy Wilkosz (3 listopada 1993 - 30 czerwca 1994)
ks. mgr Franciszek Pudlewski (1 lipca 1994 - 30 czerwca 2000)
ks. mgr Marek Kaleta (1 lipca 1994 - 30 czerwca 2000)
ks. mgr Krzysztof Kosobucki (1 lipca 2000 - 8 września 2004)
ks. dr Adam Kałduński (1 lipca 2000 - 30 czerwca 2005)
ks. dr Wojciech Klawikowski (9 września 2004 -30 czerwca 2006)
ks. mgr Wojciech Prądziński (1 lipca 2005 - 30 czerwca 2006)
ks. mgr Tomasz Osmałek (1 lipca 2006 - 30 czerwca 2007)
ks. mgr Dariusz Ryłko (1 lipca 2006 - 15 października 2007)
ks. mgr Czesław Narloch (1 lipca 2007 do 11 czerwca 2010)
ks. mgr Maciej Piwiński (15 października 2007 - 30 czerwca 2008)
ks. mgr Tomasz Bielicki (1 lipca 2010 - 20 sierpnia 2013)
ks. mgr lic. Grzegorz Kudelski (1 lipca 2008 do 20 sierpnia 2016), od 29 sierpnia 2016 dyrektor Gimnazjum Katolickiego im. Jana Pawła II w Kartuzach, rezydent w Grzybnie,
ks. mgr Łukasz Pierowicz (20 sierpnia 2013 do 19 sierpnia 2016), od 20-08-2016 proboszcz w Rajkowach,
ks. Marcin Szopiński (20 sierpnia 2013 - 19 sierpnia 2018).


 
 
Parafia Św. Kazimierza w Kartuzach, tel. 058 681 18 04, kom. 791-846-806, e-mail: biuro@kazimierz.kartuzy.pl
Kartuzy 83-300, ul. Dworcowa 8